Strategia małej firmy jak ją opracować? | Wirtualna asystentka

Niezależnie od wielkości firmy, kluczem do jej sukcesu może być starannie przygotowana strategia działania. Dotyczy to też małych przedsiębiorstw oraz podmiotów, które dopiero raczkują na rynku. Warto zastanowić się nad tym, jak przygotować odpowiednią strategię, dzięki czemu zwiększysz swoje szanse na sukces i już na stracie unikniesz wielu potencjalnych błędów. Jak zrobić to krok po kroku?

Dlaczego strategia firmy jest tak ważna?

Starannie przygotowana i przemyślana strategia ma bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania małej firmy. W dużej mierze to od celów i planu ich realizacji zależy to, czy firma ruszy z miejsca i stabilnie będzie się rozwijała, czy jednak wzorem większości młodych i małych podmiotów gospodarczych będzie musiała po czasie się zamknąć. Czasem o sukcesie decydują detale, dlatego warto zminimalizować ryzyko ewentualnych błędów i postawić na wdrożenie skutecznej strategii działania krok po kroku.

Misja firmy

Przedsiębiorca od początku swojej działalności powinien mieć jasno zdefiniowany cel i kierunek działania. Misja to nic innego, jak odpowiedź na to, po co dana firma istnieje i do kogo skierowana jest jej oferta. Ponadto w jej ramach określa się również wartości i cele przedsiębiorstwa.

Długofalowe cele przedsiębiorstwa

Drugim niezbędnym punktem dobrze przygotowanej strategii dla małej firmy jest opracowanie jej długofalowych celów. Podmiot gospodarczy to nie tylko tu i teraz, ale przede wszystkim to, w jakim miejscu będziemy za X czasu. W przypadku planów długofalowych warto rozpisać sobie cele w perspektywie kilku lat. Obecne realia rynkowe sprawiają, że trudno planować z większym wyprzedzeniem, ponieważ dynamika biznesowa jest niezwykle duża.

Plan realizacji założonych celów

Skoro firma ma już misję i cele, to należy rozpisać działania, które doprowadzą do ich realizacji. W tym miejscu przedstawia się sposób i rodzaj prowadzonej działalności, a także narzędzia, które będą w niej wykorzystywane. Na tym etapie warto również rozpisać plan działań marketingowych ze wstępną kalkulacją kosztową. Następnie weryfikuje się to z posiadanym kapitałem.

Rynek i zasięg terytorialny

To kolejne kluczowe punkty, które powinny znaleźć się w każdej strategii biznesowej, nie tylko w przypadku małych firm. Przede wszystkim jasno precyzuje się rynek, na którym będzie prowadzona działalność. Może okazać się, że dana firma oferuje produkty lub usługi na kilku rynkach wzajemnie się przenikających, lub zupełnie od siebie niezależnych. Rozpisanie tego pomoże w zidentyfikowaniu idealnego klienta, a także w planowaniu kampanii sprzedażowych i promocyjnych. Firma z powodzeniem może działać na kilku rynkach oraz kierować swoje produkty lub usługi do różnego rodzaju klienta (np. klient B2B, B2C, B2G).

Zasięg terytorialny wskazuje na obszar prowadzonej działalności. Może to być sprzedaż produktów w sklepie stacjonarnym w obrębie miejscowości, sprzedaż e-commerce na cały kraj, czy też usługi wykonywane stacjonarnie u klienta w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

Szczegółowa oferta firmy

Strategia byłaby niepełna, gdybyś nie uwzględnij w niej produktów lub usług, które będzie oferowała Twoja firma. Już na tym etapie powinny być zdiagnozowane potrzeby rynku, a oferta Twojego podmiotu gospodarczego ma na nie odpowiadać i je zaspokajać. To najprostsza droga do sukcesu biznesowego dla małych firm lub raczkujących przedsiębiorców.

Określenie modelu biznesowego

Model biznesowy wskazuje na to, w jaki sposób mała firma będzie monetyzować swoją działalność. Obecne realia rynkowe sprawiają, że coraz popularniejsze są modele hybrydowe, które łączą kilka sposób monetyzacji biznesu na odpowiednich poziomach cenowych. W ten sposób można pokryć szerszy zakres potrzeb konsumentów, a także zdywersyfikować źródło przychodów.

Jak skutecznie rywalizować z konkurencją?

Decyzję o wejściu na dany rynek powinna poprzedzić dobra analiza konkurencji. Pozwoli to lepiej poznać jej mocne i słabe strony, a także zweryfikować próg wejścia na rynek i jego opłacalność. Jeżeli jest to uzasadnione, to mała firma powinna spróbować swojej szansy. Oczywiście wcześniej trzeba przygotować odpowiednią strategię rywalizacji z konkurencją, która może dotyczyć takich obszarów jak: cena, jakość świadczonych usług, jakość customer service, profesjonalizm, sprzedaż, marketing. Twoja strategia firmy powinna uwzględnić wszystkie te obszary, aby w toku prowadzonego biznesu nic Cię nie zaskoczyła.

Strategia nie jest stała

Pamiętaj o tym, że strategia nie jest przyjmowana raz na zawsze. Sytuacja na rynku zmienia się dynamicznie, dlatego niezwykle istotne jest jego monitorowanie i sprawne reagowanie, zwłaszcza w przypadku mniejszych firm. Stworzenie spójnej i prostej strategii to podstawa. Im więcej przewidzisz już na tym etapie, tym łatwiej będzie Ci prowadzić biznes z sukcesem i dbać o jego systematyczny rozwój. Jeżeli stworzenie strategii biznesowej jest dla Ciebie wyzwaniem, to warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia w tym zakresie.