Asystentka Social Media

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.joannagodek.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z polityką prywatności, dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Joanna Godek-Kowalska przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod firmą: Wirtualna asystentka social media Joanna Godek-Kowalska z siedzibą w woj. PODKARPACKIE, pow. mie-lecki, gm. Gawłuszowice, miejsc. Młodochów, nr 135, 39-307, poczta Gawłuszowice, NIP: 8172153998
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
1) poczty e-mail: kontakt@joannagodek.pl

§2. Zasady przetwarzania danych.

1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Cele i podstawy prawne przetwarzania.

Twoje dane będziemy przetwarzać:
1) w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.
2) w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony, oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.
3) w celach kontaktowych po zapisaniu się na darmowe konsultacje.
4) w celach kontaktowych po zakupie produktu lub usługi.
5) w celach marketingowych po zapisie na newsletter.

§4. Zakres przetwarzanych danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
1) jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawar-te.
2) jeśli skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia.
3) jeśli zapisałeś się na darmowe konsultacje na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail, imienia oraz nazwiska.
4) jeśli zapisałeś się na newsletter na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia.
5) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkow-ników Strony.

§5. Termin przechowywania danych.

Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe.

Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

§6. Prawa użytkowników.
1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
1) dostępu do treści swoich danych oraz
2) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
3) prawo do przenoszenia danych,
4) prawo wniesienia sprzeciwu,
5) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w ce-lu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochro-ny Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie interneto-wej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

 

§7. Pliki cookies.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przecho-wywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której po-chodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
3. Cechy plików cookies:
1) dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkow-nika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetla-na jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
2) pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
3) tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowni-ków. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
4) pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wy-godniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta-łe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramo-wania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkow-nika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funk-cjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.
7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
9. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki in-ternetowej.
10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.